Το Σπίτι της Κύπρου και η Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια συνδιοργανώνουν νέο κύκλο διαλέξεων με τον γενικό τίτλο: «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους». Ο νέος κύκλος διαλέξεων ξεκινά τον Ιανουάριο του 2016.

Οι συνδιοργανωτές συνεκτιμούν ότι, παρά την πληθωρικότητα της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας, είναι επιτακτική η ανάγκη να προβληθούν ορισμένα κεφάλαια της νεότερης νεοελληνικής ιστορίας, ιδιαίτερα της περιόδου της Τουρκοκρατίας, με προσεγγίσεις απαλλαγμένες από στερεότυπα, είτε αυτά αφορούν εθνοκεντρικές θεωρήσεις είτε σχετικά πρόσφατες απόπειρες για την a priori αποδόμηση της συνολικής ιστορίας του νέου Ελληνισμού.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– η  ενημέρωση και εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με τα σύγχρονα πορίσματα της έρευνας για σημαντικούς σταθμούς της νεοελληνικής ιστορίας.

– η ενθάρρυνση των Ελλαδιτών και Κυπρίων φοιτητών να στραφούν στη μελέτη, την έρευνα και την τεκμηρίωση μερικών αγνοημένων ή ελάχιστα προβαλλόμενων κεφαλαίων της νεοελληνικής ιστορίας.

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2015,  στο Σπίτι της Κύπρου, πρώτος ομιλητής του νέου αυτού κύκλου διαλέξεων θα είναι o Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Παν/μίου  Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Χασιώτης, ο οποίος,  θα δώσει διάλεξη με θέμα: Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία στα προεπαναστατικά χρόνια: οι πηγές και η ερμηνεία τους.


Ο κ. Ιωάννης Xασιώτης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, όπου δίδαξε για αρκετά εξάμηνα ως επισκέπτης καθηγητής, και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Ιστορίας της Μαδρίτης. Έχει δημοσιεύσει 17 βιβλία και περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα. Επιμελήθηκε, επίσης, την έκδοση 11 συλλογικών τόμων. Οι περισσότερες μελέτες του αναφέρονται στις ελληνο-ισπανικές και ελληνο-αρμενικές σχέσεις, τη νεότερη ιστορία της Κύπρου, τις απαρχές της  ευρωπαϊκής ενότητας και την ελληνική διασπορά. Έχει τιμηθεί από την Ισπανική Κυβέρνηση με το παράσημο του Ταξιάρχη, από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας με το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής και από την Αρμενική Δημοκρατία με το Ανώτατο Παράσημο Γραμμάτων και Τεχνών.

Η Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια (www.ioanniskapodistrias.com) είναι επιστημονική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2010. Σκοπός της είναι η επιστημονική μελέτη ιστορικών θεμάτων (πολιτικών-στρατιωτικών – διπλωματικών – κοινωνικών- εκπαιδευτικών – οικονομικών κ.ο.κ.) της περιόδου από το 16ο έως το 19ο αιώνα. Συμμετέχει α) σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρος, Ελβετία, Αυστρία, Ρωσία κ.ο.κ.), β) σε προγράμματα δημοσίων σχολείων με τη μορφή παρουσιάσεων-διαλέξεων. Συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς. Στηρίζει μεταπτυχιακούς φοιτητές και οργανώνει  εκδηλώσεις συνδυάζοντας ιστορικά γεγονότα με τη Μουσική.