Από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ και στη σειρά «Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη» κυκλοφόρησε το έργο του Άρθουρ Σοπενάουερ Περί της ελευθερίας της βούλησης, σε μετάφραση του Μιχάλη Παντούλια και του Δημήτρη Υφαντή, σ’ επιμέλεια, καθώς και με εισαγωγή και σχόλια, του Δημήτρη Υφαντή.

Με αφορμή διαγωνισμό που προκήρυξε η Νορβηγική Βασιλική Εταιρεία των επιστημών του Drontheim με θέμα το κατά πόσον η ανθρώπινη ελευθερία μπορεί ν’ αποδειχτεί από τα δεδομένα της αυτοσυνείδησης, o Schopenhauer συνέταξε την πραγματεία του Περί της ελευθερίας της βούλησης, η οποία και εν τέλει βραβεύθηκε στον αναφερθέντα διαγωνισμό. Στην πραγματεία του αυτή, ο φιλόσοφος υποβάλλει το ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας σε συστηματική κι ενδελεχή ανάλυση. Σημείο εκκίνησης αποτελούν τα δεδομένα της ανθρώπινης αυτοσυνείδησης και συνείδησης εν γένει. Βάσει αυτών, ο Schopenhauer αποδεικνύει ότι, όσον αφορά στις πράξεις, η βούληση του ανθρώπου δεν είναι ελεύθερη· οι ανθρώπινες πράξεις απορρέουν με αναγκαιότητα από τον έμφυτο και αμετάβλητο χαρακτήρα του ατόμου, υπό την επίδραση των εκάστοτε κινήτρων. Ο ίδιος όμως ο χαρακτήρας του ανθρώπου αποτελεί, κατά το φιλόσοφο, πράξη της υπερβατολογικής του ελευθερίας.

 

Η πραγματεία Περί της ελευθερίας της βούλησης εντάσσεται στα κείμενα εκείνα που πλαισιώνουν το κύριο έργο του Schopenhauer, το Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση, και αναπτύσσουν μια ορισμένη κάθε φορά θεματική που στο κύριο έργο τυγχάνει συνοπτικότερης πραγμάτευσης. Η εν λόγω πραγματεία αναλύει το καίριο κι επίκαιρο πάντοτε ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας κατά τρόπο ενδελεχή, συνεκτικό, πρωτότυπο, ολοκληρωμένο και συνάμα εύληπτο. Συνιστά έτσι ένα από τα κλασικά έργα για το ζήτημα αυτό. Αφήνει επιπλέον να διαφανούν κεντρικές πτυχές του μεταφυσικού συστήματος του Schopenhauer συναρτώμενες με την ανθρώπινη ελευθερία, παρέχοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να γνωρίσει συνολικότερα το στοχασμό του φιλοσόφου.