Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπενάκη». Ο Adam Chodzko συνομιλεί με την Πολύνα Κοσμαδάκη, επιμελήτρια του προγράμματος, για το νέο του έργο, φτιαγμένο ειδικά για το Μουσείο Μπενάκη.