Από 22 Δεκεμβρίου 2016, στο Ιστορικό Μουσείο Σερβίας στο Βελιγράδι βρίσκεται η φωτογραφική περιοδική έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού «Γαλλοσερβικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο του 1ου Π.Π. στην Θέρμη / Σέδες. Τα αρχαιολογικά τεκμήρια».

Το Ιστορικό Μουσείο Σερβίας θα παρουσιάσει όψεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Σερβία και αλλού, όπως η Ελλάδα, που αφορούν στο σερβικό λαό στην έκθεση με τίτλο “Σερβία 1915-1916”. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα παρουσιαστεί αυτόνομη φωτογραφική έκθεση με πυρήνα  τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αποθέτη στρατιωτικής νοσοκομειακής μονάδας στη Θέρμη, στην οποία νοσηλεύονταν Σέρβοι στρατωνισμένοι στην περιοχή. Το συγκεκριμένο ποικίλο ανασκαφικό υλικό, που έχει εκτεθεί με μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το 2012, σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό εποπτικό υλικό και αντίστοιχα αντικείμενα από τη συλλογή του Ιστορικού Μουσείου θα αποτελέσουν μία πολύ σημαντική ειδική έκθεση, διαφωτιστική για τις συνθήκες διαβίωσης των σερβικών στρατευμάτων στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης.