Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση για μια επανεκπαίδευση σπουδαστών προχωρημένου επιπέδου με βάση τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις πάνω στον σύγχρονο χορό και τη δημιουργική διαδικασία “κατασκευής” μιας παράστασης.

Ο σχεδιασµός του προγράμματος βασίζεται στην εµπειρία και έρευνα του Κων/νου Γεράρδου πάνω στις µορφές της σύγχρονης κίνησης (τόσο στο επίπεδο της τεχνικής του σύγχρονου χορού όσο και στο επίπεδο του αυτοσχεδιασµού και την εφαρµογή τους στην διαδικασία δηµιουργίας µιας παράστασης) µέσα από την καθηµερινή πρακτική, την διδασκαλία και τη χορευτική και χορογραφική του παρουσία τόσο στον κλασικό όσο και στον σύγχρονο χορό τα προηγούµενα 25 χρόνια.

Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε έναν ιδιαίτερο τρόπο δουλειάς µε επίκεντρο τη φυσικότητα, τη σωµατικότητα και την οργανικότητα της κίνησης. Βασικό εργαλείο της µεθόδου του είναι η έρευνα σε σχέση µε τις βασικές αρχές της ανθρώπινης κίνησης µέσα από τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής δοµής και της ανατοµίας του σώµατος σε συνδυασµό µε το υψηλό επίπεδο τεχνικής.

Έχοντας ως αρχή δουλειάς αυστηρά καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, το πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει συστηµατική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση στα πρότυπα προγραµµάτων σπουδών σχολών του εξωτερικού που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση.

Τα µαθήµατα του βασικού κύκλου σπουδών αφορούν στην τεχνική του σύγχρονου χορού, τη σύνθεση και την χορογραφία, τον ατοµικό και οµαδικό αυτοσχεδιασµό, το Contact Improvisation, εναλλακτικές τεχνικές κίνησης και βελτιστοποίησης της απόδοσης (µέθοδος Feldenkrais για την επανεκπαίδευση του νευρικού συστήµατος και µυϊκή ενδυνάµωση) και τεχνικά στοιχεία σχεδιασµού µιας παράστασης σε σχέση µε την σκηνογραφία, την ενδυµατολογία και τον φωτισµό.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια από επισκέπτες καθηγητές µε θέµα την υποκριτική, τον ακροβατικό χορό και την διατροφή σε σχέση με τις απαιτήσεις των χορευτών.

Μέσα από τα µαθήµατα οι σπουδαστές θα µπορέσουν να εξελίξουν όχι µόνο την τεχνική τους κατάρτιση στο σύγχρονο χορό, αλλά και την δηµιουργικότητά τους σε σχέση µε την σύνθεση και τον αυτοσχεδιασµό σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνθεση και δηµιουργία µιας παράστασης.

Το πρόγραµµα σπουδών δεν απευθύνεται µόνο σε χορευτές αλλά και σε ηθοποιούς µε εµπειρία στην κίνηση λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συστηµατικότερη εκπαίδευση των ηθοποιών σε σχέση µε τη χορογραφία και τον σωµατικό αυτοσχεδιασµό και πώς αυτά µπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη θεατρική πραγµατικότητα, η οποία απαιτεί δύναµη, εγρήγορση, ευελιξία και σωµατική ευφυία.

Το πρόγραµµα θα στεγαστεί στο Studio Vis Motrix, χώρο ειδικά διαµορφωµένο µε ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισµό (προβολείς, κονσόλα) και προτζέκτορες τελευταίας τεχνολογίας µε δυνατότητα video mapping. Ο χώρος και ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθούν από τους σπουδαστές για την πραγµατοποίηση των µαθηµάτων και των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραµµα αφορά χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση και εµπειρία στην κίνηση οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να εξελίξουν την επίδοση και τον τρόπο δουλειάς τους σε ένα ανώτερο επίπεδο.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε χορευτές και ηθοποιούς µε εκπαίδευση στο σύγχρονο χορό και την κίνηση. Θα δηµιουργηθούν δύο ξεχωριστά τµήµατα, για χορευτές και ηθοποιούς αντίστοιχα.

Κάθε κύκλος σπουδών είναι κλειστός, διαρκεί οκτώ µήνες (Οκτώβριο-Ιούνιο) και προϋποθέτει από τους σπουδαστές δέσµευση παρουσίας για όλη τη διάρκειά του.

Τα µαθήµατα θα έχουν διάρκεια δέκα ώρες την εβδοµάδα (δύο πεντάωρα).

Κάθε κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία παράστασης από τους σπουδαστές.

Με την ολοκλήρωση του οκτάµηνου κύκλου θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράµµατος και µία υποτροφία παρακολούθησης θερινού σεµιναρίου στο διεθνές φεστιβάλ Impulsetanz στη Βιέννη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα διδαχθούν:

Τεχνική Χορού & Performance
– Τεχνική σύγχρονου χορού (“FLOW IN MOTION”)
– Σύνθεση / Χορογραφία

Αυτοσχεδιασµός
– Ατοµικός Αυτοσχεδιασµός (Solo)
– Οµαδικός Αυτοσχεδιασµός (Ensemble)
– Contact Improvisation

Εναλλακτικές Τεχνικές Κίνησης και Βελτιστοποίησης της Απόδοσης
– Μέθοδος κίνησης Feldenkrais
– Εκγύµναση και ενδυνάµωση χορευτών

Τεχνικά Στοιχεία Παράστασης
– Στοιχεία Σκηνογραφίας και Ενδυµατολογίας
– Αρχιτεκτονική Φωτισµού Παράστασης

Master Classes
– Υποκριτική
– Ακροβατικός Χορός
– Χορός και διατροφή

Στη διάρκεια του προγράµµατος θα διδάξουν οι παρακάτω βασικοί εκπαιδευτές/τριες:

Κωνσταντίνος Γεράρδος
Στέλλα Τοπαλίδου
Παναγιώτης Πετρογιάννης
Σεσίλια Τσελεπίδη
Μαρία Καβαλιώτη

Τα φετινά Master Classes θα διδάξουν:

Σίµος Κακάλας – Υποκριτική
Χριστίνα Σουγιουλτζή – Ακροβατικός χορός
Βαλεντίνα Δερµιτζάκη – Χορός και διατροφή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καθώς προϋπόθεση της επιτυχηµένης λειτουργίας του προγράµµατος είναι η συγκρότηση µιας οµάδας µε συγκεκριµένα κριτήρια και χαρακτηριστικά, ο σχηµατισµός του τµήµατος σπουδαστών θα γίνει µετά από διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία έχει σκοπό την γνωριµία και την προσωπική επαφή µε τους εκπαιδευτές και µε το αντικείµενο, αλλά και τη διερεύνηση πραγµατικής διαθεσιµότητας και δέσµευσης για δουλειά και συνεργασία.

Η διαδικασία επιλογής αυτή περιλαµβάνει:

– υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος
– προσωπική συνάντηση / συνέντευξη µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος Κ. Γεράρδο
– μια εβδοµάδα πρακτικών µαθηµάτων µε βάση το πρόγραµµα σπουδών

Ημερομηνίες:

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2017 έως Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 2017

Αποστολή βιογραφικών και φωτογραφίας στο_ [email protected]

Δευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 µε Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου 2017

Προσωπικές συνεντεύξεις (µετά από ραντεβού)

Δευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017 µε Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2017

Πρακτικά µαθήµατα διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 18.9 – 11:00_14:00: Τεχνική_Ομαδικός Αυτοσχεδιασμός
Τρίτη 19.9 – 17:00_20:00: Τεχνική_Ομαδικός Αυτοσχεδιασμός
Τετάρτη 20.9 – 11:00_12:00: Εκγύμναση / Ενδυνάμωση / 12:00_14:00 Contact Improvisation
Πέμπτη 21.9 – 17:00_18:00: Εκγύμναση / Ενδυνάμωση / 18:00_20:00 Contact Improvisation
Παρασκευή 22.9 – 11:00_12:30: Feldenkrais / 12:30_14:30: Ατομικός αυτοσχεδιασμός
/ 17:00_18:30: Feldenkrais / 18:30_20:30: Ατομικός αυτοσχεδιασμός

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια του προγράμματος: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018

2 πεντάωρα την εβδομάδα σε πρωινό ή απογευματινό τμήμα για χορευτές και ηθοποιούς αντίστοιχα

Κόστος του προγράμματος: 140 Ευρώ/μήνα +ΦΠΑ

Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Studio Vis Motrix και στην σελίδα του ReDance (Facebook)