Στο πρόγραμμα Athens Curatorial Project συμμετέχουν 13 προπτυχιακοί φοιτητές με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που έζησαν για ένα μήνα στα Εξάρχεια, μελετώντας την ιστορία του ελληνικού παρόντος. Σε συνεργασία με το 3 137άκυ Βλασσοπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη και Κοσμά Νικολάου) και την ανεξάρτητη επιμελήτρια Εβίτα Τσοκάντα, οι φοιτητές παρουσιάζουν την έκθεση Polykatoikia.

Στην έκθεση αυτή η πολυκατοικία δεν γίνεται αντιληπτή μόνο ως τόπος πολλαπλής κατοίκησης αλλά και ως τόπος διαρκούς επανάχρησης που θέτει ευρύτερα ερωτήματα: Πώς επαναχρησιμοποιείται ο ιδιωτικός και δημόσιος χώρος; Πώς εργαλειοποιείται η ιστορική αφήγηση; Πώς επανεννοιολογείται η παράδοση; Τα έργα χρησιμοποιούν ανακτημένα υλικά και την τεχνική του assemblage για να διερευνήσουν την έννοια της «επανάχρησης» και την πολιτική, ανθρωπολογική και υλική σημασία της στη δημιουργία μιας σύγχρονης Αθήνας.

Έργα και επιμέλεια:
Uwa Akhere, John Luke Bruni, Lilly Cao, Sunny Chen, Amy Greenberger, Rachel Marcovich, Ibby O’Carroll, Kate Steiner, Anika Tsapatsaris, Jake Van de Walle, Jason Wang, Crystal Xie, Susie Zhu