Ένα χρόνο μετά την επιτυχημένη λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Αθήνα, εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου το Κοινωνικό Παντοπωλείο για τις άπορες οικογένειες του Πειραιά…

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από το Δήμαρχο Πειραιά, κ. Παναγιώτη Φασούλα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος, κ. Βασίλη Στασινούλια.

Ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου υλοποιείται στην πόλη του Πειραιά με την πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά και την υποστήριξη του ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος, ενώ στεγάζεται σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος, επί της οδού Φίλωνος 31. Οι παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου αφορούν σε δωρεάν καταναλωτικά αγαθά, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, κ.α.. Τα προϊόντα που διατίθενται είναι άριστης ποιότητας, ενώ προέρχονται από τα καταστήματα της Carrefour Μαρινόπουλος και από επιλεγμένους προμηθευτές της.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μέρος ενός συνολικού κοινωνικού προγράμματος το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση επιλεγμένων άπορων οικογενειών, ώστε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να είναι σε θέση να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Οι οικογένειες αυτές, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα (6 μηνών) και ανάλογα με την πρόοδο της οικονομικής τους κατάστασης, θα αντικαθίστανται από άλλες που αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Οι οικογένειες που υιοθετεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Πειραιά επιλέγονται από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, ενώ αποκτούν πρόσβαση στο κατάστημα με την επίδειξη ειδικής κάρτας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα και απασχολεί εξειδικευμένους εργαζομένους του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος.