Καθ’ όλη τη διάρκεια των Αισχυλείων, θα παρουσιάζονται στο Παλαιό Ελαιουργείο – Σαπωνοποιείο, έργα της

καλλιτέχνιδος Διοχάντη. Η έκθεση που έχει τίτλο Ελευσίς 2010, θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου. Η ζωγράφος και γλύπτρια Διοχάντη αναφέρει για το έργο της:

Από τις πρώτες μου εκθέσεις η έρευνα μου βασίζεται
στην αναδημιουργία του περιβάλλοντος μέσα από τις σχέσεις
χώρου-χρόνου. Δημιουργώ το έργο ειδικά για το δεδομένο χώρο
και τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τα έργα-εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν in situ μέσα σε εννέα κτήρια.

Θα έχουν εμφανή αναφορά στην πολιτισμική ιστορία του τόπου
βασιζόμενα στη βαθύτερη έννοια των Μεγάλων Μυστηρίων
της Ελευσίνας.

Οι εικαστικές παρεμβάσεις θα συμπληρώνουν και θα συνεργούν
 με το περιβάλλον των κτηρίων και θα δημιουργείται
μια πορεία μέσα από διαδοχικές εναλλαγές στοιχείων, υλικών,
φωτισμού και ήχου.

Ελπίζω το έργο μου να συμβάλει στη μέχρι σήμερα
σημαντική παρουσία της πόλης της Ελευσίνας
στην πολιτιστική εικόνα της Ελλάδος