Λ. Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο
Τηλ.: 210 2826873, 210 2825607