Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το βιβλίο Τα οικονομικά του αγώνα (1821-1824) της Μαργαρίτας Δημητριάδου. 

Αντικείμενο αυτού του βιβλίου αποτελεί μία από τις  σημαντικότερες περιόδους  της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η Επανάσταση του 1821, με θεματικό άξονα και περιεχόμενο τη θεμελίωση και την εξέλιξη των Οικονομικών κατά το χρονικό διάστημα 1821-1824. Ειδικότερα, μελετήθηκε η περίοδος από την έναρξη της Επανάστασης έως την  Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους  (1823) και τη λήξη, περίπου, του δεύτερου εμφυλίου πολέμου, στη βάση του ιστορικοκοινωνικού συγκειμένου, τις δυνατότητες που διαμορφώθηκαν όσον αφορά στην ύπαρξη των απαραίτητων για την διεξαγωγή του πολέμου οικονομικών πόρων.

Έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινήθηκε και οργανώθηκε η Ελληνική Επανάσταση και πως αυτό το πλαίσιο μετασχηματίστηκε από μία ανοργάνωτη και πρόχειρη διαχείριση, η οποία στηρίζονταν σε αυθόρμητες συνεισφορές, σε μία θεσμική οντότητα με την συγκρότηση των δύο Σωμάτων, του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού.