Η έκθεση είναι ένα οπτικό σχόλιο με βάση την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Αθήνα.

Οι πίνακες της Τσαμαδιά λειτουργούν σαν μικροσκόπια αυτής της κατάστασης και απεικονίζουν τις σχέσεις των ατομικοτήτων και τις ιδιαιτερότητες τους στην προσπάθεια τους να συσπειρωθούν. Οι ατομικότητες απεικονίζονται ως μικροοργανισμοί, ένας μη υπολογίσιμος παράγοντας για τον άνθρωπο, που αθέατα επηρεάζεται άμεσα από αυτόν.

Η επιλογή της κλίμακας ορίζεται από την ανάγκη για μεγέθυνση των μικροοργανισμών έτσι ώστε να ανταγωνιστεί το ανθρώπινο μέγεθος. Η καλλιτέχνης μέσα από την ζωγραφική σχολιάζει τη σημαντικότητα του ορίου στην εφαρμοσμένη σημερινή κοινωνία μετατρέποντας κάτι μη ορατό στο κύριο κομμάτι της δουλειάς της.

Οι θεατές καλούνται να αναλογιστούν την σημαντικότητα των ατομικοτήτων, την διαδικασία ένταξης αυτών στην κοινωνία και μέσα από τα όρια των έργων να κατανοήσουν τις πιθανές δυνατότητες τους ως αυτόνομοι οργανισμοί που δρουν μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.