Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8144384