Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας έχει καθιερώσει από το 2014 το θεσμό των θεματικών ενοτήτων, στοχεύοντας στο άνοιγμα του Φεστιβάλ προς ένα ευρύτερο κοινό και αποσκοπώντας στην προώθηση της εκπαιδευτικής και αναστοχαστικής διάστασης του εθνογραφικού κινηματογράφου γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε χρονιά. Η φετινή ενότητα είναι αφιερωμένη στην «προσφυγική κρίση» και ιδιαίτερα στις πολλαπλές εκφάνσεις της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Την επιμέλειά της έχουν αναλάβει οι ανθρωπολόγοι Κατερίνα Ροζάκου και Ιφιγένεια Αναστασιάδη.

Η ενότητα διοργανώνεται σε μια συγκυρία όπου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρόσφυγες και μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με ξενοφοβικές αντιδράσεις και την καθημερινή βία του Ευρωπαϊκού καθεστώτος συνόρων, αλλά παράλληλα και με εκδηλώσεις αποδοχής και αλληλεγγύης. Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να προβληματικοποιήσει την έννοια της «προσφυγικής κρίσης», και να την προσεγγίσει ως σημείο συνάντησης και διαλόγου αλλά και ως συνθήκη βίας και διαχωρισμού. Θα θέλαμε να στραφούμε προς τις προκλήσεις και τους μετασχηματισμούς που φέρνει η συνάντηση ανάμεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες αλλά και μεταξύ παλαιότερων μεταναστών/προσφύγων και νεότερων.

Κεντρικά ερωτήματα που διέπουν την προβληματική μας είναι: ποιες πολιτικές διαπερνούν τις διάφορες απόπειρες δημιουργίας τόπων και τρόπων αρμονικής συνύπαρξης; Πώς οι ανακύπτουσες αναταραχές και εκφράσεις βίας σε τοπικό επίπεδο επηρεάζουν τόσο τους ίδιους τους πρόσφυγες/μετανάστες αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εγκαθίστανται προσωρινά ή και μόνιμα; Πώς ξενοφοβικά αλλά και αλληλέγγυα συναισθήματα και πρακτικές αντανακλούν φαντασιακές έννοιες του ανήκειν, της διαφοράς και της διαφορετικότητας; Πώς οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις οργανώσεων και κρατών αποκωδικοποιούνται τόσο στην εμπειρία των προσφύγων/μεταναστών όσο και των «ντόπιων»; Πώς η ίδια η εμπειρία της μετακίνησης, της αναχώρησης, της αναμονής και της άφιξης μπορούν να αποδομήσουν στεγανές έννοιες όπως αυτές των συνόρων, του «σπιτιού», του οικείου και του ανοίκειου; Τέλος, πώς μπορεί η κινηματογραφική διαδικασία να αμφισβητήσει και ταυτόχρονα να υπερβεί τις ταυτότητες του «μετανάστη», «πρόσφυγα» και «ντόπιου»;

Μέσω των παραπάνω ερωτημάτων το αφιέρωμα αυτό θέλει να κινητοποιήσει έναν κριτικό αναστοχασμό γύρω από την κυρίαρχη θεαματοποίηση και αισθητικοποίηση της προσφυγικής και μεταναστευτικής εμπειρίας. Φιλοδοξούμε σε αυτή τη θεματική ενότητα να φωτίσουμε μια σειρά από ηθικά ζητήματα που απορρέουν από τη διαδικασία της κινηματογράφησης εκτοπισμένων πληθυσμών, τον πολιτικό ρόλο του κινηματογραφιστή-εθνογράφου, αλλά και τις προοπτικές συνδημιουργίας. Ταυτόχρονα θέλουμε να κλονίσουμε από τη μία πλευρά το αξίωμα ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν φωνή και, από την άλλη, την πεποίθηση ότι θα τους δώσουμε εμείς φωνή μέσα από τις δημιουργίες μας (εθνογραφικές ταινίες, κείμενα, βιβλία). Για το σκοπό αυτό στην ενότητα θα θέλαμε να φιλοξενήσουμε ταινίες που ακολουθούν την παραπάνω αναστοχαστική οπτική, καθώς και ταινίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, αλλά και ταινίες από μετανάστες και πρόσφυγες.

Υποβολή

Μπορείτε να υποβάλετε την ταινία σας για τη θεματική ενότητα «Κρίσιμες συναντήσεις: Η Ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση», συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και δηλώνοντας σαφώς στο αντίστοιχο πεδίο ότι η ταινία προορίζεται για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ταινιών είναι η 31η Μαΐου 2018, ενώ το 9ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της ΑθήναςEthnofest θα πραγματοποιηθεί στις 21-25 Νοεμβρίου 2018.