Το project Evressis #1 εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεωρητικής έρευνας που στοχεύει στην διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του τυχαίου στην επιστήμη και στην τέχνη έτσι όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις απρόβλεπτες ανακαλύψεις των επιστημόνων-ερευνητών και των καλλιτεχνών-δημιουργών.

Στρέφοντας την προσοχή μας προς την επιστημονική και καλλιτεχνική πρακτική, μπορούμε να εντοπίσουμε να ξετυλίγονται δύο νήματα θεωρητικής αναζήτησης: το πρώτο αφορά τη ζωτικής σημασίας σχέση, τις διασυνδέσεις και τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των δύο πεδίων που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπίζονταν συχνά από τους θεωρητικούς ως εκ φύσεως ασύμπτωτα∙ και το δεύτερο προκύπτει μέσα από την συγκριτική μελέτη των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν, αλλά και τη διερεύνηση των πρόσφατων συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων-ερευνητών, λαμβάνοντας ως κοινό τόπο την «τυχαιότητα» (happenstance).

Tα έργα της παρούσας έκθεσης, έχοντας ως αφετηρία τις απρόβλεπτες και παράδοξες «συναντήσεις» των καλλιτεχνών της ομάδας Horror Vacui με αντικείμενα και υλικά, προτείνουν πολλαπλές αναγνώσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής που κινούνται, άλλοτε σε συμβολικό επίπεδο και άλλοτε διακρίνονται από εννοιολογικές και ποιητικές αποδόσεις και σχολιάζουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτικών και επιστημονικών θεμάτων.

Η ομάδα Horror Vacui:

Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Ανδρέα Βούσουρα, Χαράλαμπο Δερμάτη, Αντιγόνη Καββαθά, Ανδρέα Λυμπεράτο, Ευσεβία Μιχαηλίδου, Βαρβάρα Σπυρούλη και Μάρθα Τσιάρα.


Φωτογραφία θέματος: Αντιγόνη Καββαθά, Διαδρομή 2017