Ακαδημίας 50, Αθήνα
Τηλ.: 210 3621601, 210 3616674

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 09:00 – 13:00 και 17:00 – 21:00, εκτός Δευτέρας και απογεύματος Κυριακής