Λ. Αλεξάνδρας και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη
Τηλ.: 210 6425714