Στη διάρκεια των εργαστηρίων οι μικροί φίλοι του Μουσείου θα παίξουν αγαπημένα παραδοσιακά παιχνίδια, όπως κουτσό, σχοινάκι, μήλα. Κάθε παιχνίδι θα αποτελέσει, στη συνέχεια, πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσουν τα παιδιά τα δικά τους καλλιτεχνικά μοτίβα! Μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική, τα παιδιά θα καλλιεργήσουν τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους και θα κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας.

Τα εργαστήρια, διάρκειας τεσσάρων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τρίτης), θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις κύκλους:

A΄ κύκλος: 20-24/07, Β΄ κύκλος: 27-31/07, Γ΄ κύκλος: 03-07/08, Δ΄ κύκλος: 24-28/08 (ώρες 10:30-13:30).

Τα παιδιά θα προσέρχονται στο Μουσείο και θα αποχωρούν συνοδευόμενα από έναν γονέα/κηδεμόνα.


*Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.