Μακρή 11, Μακρυγιάννη, Αθήνα
τηλ.: 210 9210760-1
E-mail: nia@nia.gr