Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 27 Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 27 Νοεμβρίου 2011.