Η έκθεση που εγκαινιάζεται στις 17 Οκτωβρίου 2012, κάτω από τον παραπάνω ενδεικτικό τίτλο, μεταφέρει τη διάθεση του καταξιωμένου ζωγράφου να επιτείνει στα έργα του την αίσθηση του χειροποίητου, αλλά και του μη ολοκληρωμένου.