Στη τελευταία του δουλειά, που αποτελεί φυσική συνέχεια της προηγούμενης σειράς έργων του με τίτλο «9 Lumen», το «φωτεινό νέφος» έχει δεσπόζουσα θέση, ενώ τα ακαθόριστα όρια, το στοιχείο του κενού και η εσωτερικότητα που διακρίνονται στο έργο του, αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία. Έχετε την ευκαιρία να δείτε τα «φωτεινά νέφη» του Γιάννη Αδαμάκου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015.