Το Μουσείο Μπενάκη στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει σεμινάριο για ενηλίκους με θέμα: Η τέχνη της τοιχογραφίας από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011.

Κύκλος 12 συναντήσεων που αποσκοπεί στην άμεση επαφή του κοινού με τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν στην τέχνη της τοιχογραφίας

Διδάσκων: Παναγιώτης Σ. Αγγελίδης, Συντηρητής τοιχογραφιών – ζωγράφος, Υπεύθυνος σχεδιασμού και συντήρησης στο Εργαστήριο τοιχογραφιών Ακρωτηρίου Θήρας

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 στο Μουσείο Μπενάκη και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη έως τις 29 Δεκεμβρίου 2011.