Ο διαγωνισμός του PEN Greece, με τίτλο «1922-2022: ξεριζωμός και προσφυγιά», αποσκοπεί στην προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ανοικτή πρόσκληση

O λογοτεχνικός διαγωνισμός του PEN Greece είναι ανοικτός σε όλες και σε όλους, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις, ηλικίας, εθνότητας, φύλου, προηγούμενων έργων – αρκεί βεβαίως ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα να αποδέχεται τους κάτωθι όρους.

Το σημαντικό είναι ότι δίνει μια μεγάλη ευκαιρία για δημιουργική έκφραση και σύνθεση, αλλά και προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, καθώς έχει απώτερο σκοπό την έκδοση και μετάφραση της συλλογής διηγημάτων που θα προκύψει.

Το σκεπτικό

Θεματικό πλαίσιο

Με αφετηρία τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσμών, το θέμα του λογοτεχνικού διαγωνισμού διηγημάτων ορίζεται από το πλαίσιο: Ξεριζωμός, αναγκαστική μετακίνηση, προσφυγιά, υποδοχή και πρόχειρη αρχική εγκατάσταση, ενσωμάτωση και τα προβλήματά της, αυτο-αναζήτηση, νόστος για την πατρίδα, γλωσσικό χάσμα, αδυναμίες επικοινωνίας, φωνές που ακούγονται στη νέα πατρίδα, κίνδυνος περιθωριοποίησης.

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η έλευση των προσφύγων άλλαξαν την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Επίσης, εδώ και πλέον αρκετά χρόνια, η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, ένα βίωμα που αφορά όχι μόνον την Αθήνα, αλλά πολλές περιοχές και νησιά της επικράτειας. Επιπλέον από το τέλος Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων, επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο, το θέμα της αναγκαστικής μετακίνησης και των προσφύγων.

Διευκρινίσεις

Ο ιστορικός χρόνος βεβαίως δεν είναι αναγκαστικά το 1922, αλλά μπορεί να αφορά και σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ακόμη και σύγχρονη. Ο χώρος εγκατάστασης δεν είναι αναγκαστικά ο ελλαδικός.

Μπορεί να έχουμε διάρρηξη της φυσικής, χρονικής ακολουθίας και παράλληλη ή παράλληλες δράσεις. Μια υποκειμενική αντίληψη του ήρωα ή των ηρώων που ανατρέπει την συνήθη αντίληψη περί χρονικής ροής και ακολουθίας.

Ο αφηγηματικός χρόνος προτείνεται να είναι ένα μείγμα ρεαλιστικού και φανταστικού. Το περιεχόμενο δεν χρειάζεται να είναι συρραφή επεισοδίων από αναμνήσεις.

Όροι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του PEN Greece καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι ά’ βαθμού.

Στους πρώτους δύο (2) νικητές θα δοθεί χρηματικό έπαθλο, το οποίο θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, των οποίων τα διηγήματα θα διακριθούν/αναδειχθούν από την κριτική επιτροπή, δεν δικαιούνται και δεν θα λάβουν κανένα δώρο ή χρηματική αμοιβή.

Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

Τίτλος Διηγήματος: Σχετικός με τη θεματική του διαγωνισμού, αλλά τη διατύπωση διαμορφώνει ο /η συγγραφέας.

Στο διήγημα θα πρέπει να αναδεικνύονται με σαφήνεια και ενάργεια αφηγηματική τουλάχιστον 2 (δύο) χαρακτήρες, με πνεύμα, προσωπικότητα και ενδιαφέρουσα ψυχολογία.

Έκταση έκαστου διηγήματος: από χίλιες (1000) έως δύο χιλιάδες (2000) λέξεις.

Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου, με υποβολή των διηγημάτων κατά το χρονικό διάστημα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 έως και  Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59 στο e-mail: contest.pengreece@gmail.com. Δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής.

Η συμμετοχή του/της κάθε διαγωνιζόμενου / διαγωνιζόμενης θα πρέπει να είναι ατομική, με ένα μόνο διήγημα (οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται), που θα αποτελεί αποκλειστικά προσωπική τους δημιουργία, μη δημοσιευμένο έργο του ιδίου/ίδίας.

Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά στο e-mail: contest.pengreece@gmail.com  στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο (2) επισυναπτόμενα αρχεία: Ένα (1) αρχείο *.doc (word) με το διήγημα του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας και ένα (1) άλλο αρχείο *.doc (word) στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του/της κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσας με το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail τους. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν απαντητικό e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή τους παραλήφθηκε και ότι είναι σύμφωνη – εφόσον είναι – με τις τυπικές προϋποθέσεις του εν λόγω διαγωνισμού. To PEN Greece δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να χορηγούν τα ζητηθέντα προς επιβεβαίωση στοιχεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων/-ουσών παρέχει δικαίωμα στο PEN Greece να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

Ο/Η συμμετέχων / συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πατρότητα του/της υπογράφοντος/υπογράφουσας το διήγημα και για το περιεχόμενό του. Οι αναφορές σε πραγματικά ή σε ιστορικά πρόσωπα ανήκουν στη μυθολογία των ομιλούντων προσώπων ή και στη μυθολογία του ίδιου του συγγραφέα /της ίδιας της συγγραφέως.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι ίδιοι την ευθύνη για τυχόν προσβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή κατά του PEN Greece από τρίτο πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος ή δικαιούται να ασκεί όλα ή κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα ή εξουσίες σε σχέση με υποβαλλόμενο διήγημα, ο συμμετέχων υποχρεούται να παρέμβει υπέρ του PEN Greece και να αναλάβει ο ίδιος/-α τη δίκη με έξοδά του. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το PEN Greece για οποιαδήποτε ζημία και έξοδο τυχόν υποστεί αυτό, ως συνέπεια της αναλήθειας ή ανακρίβειας ή διάψευσης του περιεχομένου των δηλώσεων και εγγυήσεων του παρόντος όρου, είτε η δαπάνη προκύψει μετά από δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινά εκτελεστή είτε μετά από συμβιβασμό. Διευκρινίζεται δε ότι η ευθύνη του συμμετέχοντος προς αποζημίωση του PEN Greece είναι εγγυοδοτική και ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητάς του.

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες δημιουργοί των έργων, με την υποβολή του διηγήματος τους στο Διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, εκχωρούν και μεταβιβάζουν ανέκκλητα και κατ΄αποκλειστικότητα στo PEN Greece άνευ ανταλλάγματος όλες τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των διηγημάτων που υποβάλουν στο Διαγωνισμό και γενικότερα όλα τα περιουσιακά δικαιώματά τους επί των διηγημάτων τους, προκειμένου το PEN Greece  να τα ασκήσει κατ΄ αποκλειστικότητα, ελεύθερα και απεριόριστα χωρίς χρονικό περιορισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης, όπως ενδεικτικά: α) για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των διηγημάτων και των μεταφράσεων αυτών, όπως π.χ. για την έκδοση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χωρίς αριθμητικό ή χρονικό περιορισμό καθώς και σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα – ιστοσελίδες (υπάρχοντα ή μέλλοντα) ή σε ηλεκτρονικά πολυμέσα (cd, dvd), ή για την μεταφορά τους σε οπτικοακουστικά μέσα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια των δημιουργών των διηγημάτων και β) για την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των διηγημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφημιστικής προώθησης και προβολής του Διαγωνισμού και των εντύπων του PEN Greece. Έτσι, με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, το PEN Greece καθίσταται μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των διηγημάτων, έχοντας το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσής τους, καθώς και των μελλοντικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως να γεννηθούν από την εκ μέρους του νόμιμη εκμετάλλευση. Επιπροσθέτως με την άνω δήλωση συμμετοχής, οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες – δημιουργοί παρέχουν τη συναίνεσή τους, όπως τα διηγήματα που θα δημιουργήσουν και υποβάλλουν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού να παραμείνουν στην κατοχή του PEN Greece, χωρίς οι ίδιοι να έχουν δικαίωμα αναζήτησης ή επιστροφής σ΄αυτούς. Επίσης οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες δημιουργοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην ασκήσουν το ηθικό δικαίωμα επί των έργων τους, κατά τρόπο που να παρακωλύει την κατά τα ανωτέρω εκμετάλλευση από το PEN Greece.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί προς αξιολόγηση υπό την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής που έχει επιλέξει το PEN Greece και η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση, ούτε θα δύναται να προσβληθεί με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο και θα είναι οριστική.

Η κριτική επιτροπή θα λάβει από το PEN Greece μόνο τα διηγήματα, χωρίς τα στοιχεία των διαγωνιζομένων για λόγους διαφάνειας.

Από το σύνολο των διηγημάτων, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα καλύτερα διηγήματα.

Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής δεν ανακοινώνονται πριν από τα αποτελέσματα για λόγους διαφάνειας.

To PEN Greece διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία, που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες marketing σε σχέση με το Διαγωνισμό και τα έργα που θα αναδειχθούν από αυτόν. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το PEN GREECE και για την επεξεργασία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (GDPR) και την σχετική πολιτική απορρήτου του PEN Greece. Οι συμμετέχοντες-ουσες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με το PEN Greece στο e-mail: pen-greece@outlook.com

Το PEN Greece διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες, να μεταβάλλει τους όρους ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες, χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων-ουσών σε βάρος του από την αιτία αυτή. Σε τέτοια περίπτωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του PEN Greece σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση, το PEN Greece δικαιούται μονομερώς κατά την κρίση του να μην επιλέξει κανένα από τα έργα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό εάν αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, άλλως και να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων σε βάρος του PEN Greece από την αιτία αυτή.

H συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα-ουσας από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση έναντι του PEN Greece. Mε την υποβολή του διηγήματος ο συμμετέχων / συμμετέχουσα αυτομάτως αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού.