Η μεγάλη γιορτή της Όπερας θα πραγματοποιηθεί από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ από 13 έως 20 Μαρτίου 2011 με 55 νέους λυρικούς τραγουδιστές από 11 χώρες!