Το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος περιλαμβάνει τις ιδιαίτερες εκδόσεις των καταλόγων των εκθέσεων του Μουσείου.