Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει στο κτίριο της οδού Πειραιώς την 7η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων από τις

21 Νοεμβρίου 2012 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2013.

Μία Biennale αποτελεί ένα είδος περιοδικής απογραφής, η οποία στοχεύει στην ανθολόγηση της καλύτερης τρέχουσας παραγωγής νέων δημιουργών. Η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής έχει πίσω της ήδη μια ιστορία δεκαεπτά ετών, που όπως φαίνεται και από τις πολυάριθμες συμμετοχές, έχει ήδη καταξιωθεί στα μάτια των νέων αρχιτεκτόνων.  

Μία Biennale όμως δεν καταγράφει μόνον τα πεπραγμένα μιας εποχής, αλλά ξεχωρίζει ορισμένα έργα ως τα αρτιότερα ή τα πλέον ενδιαφέροντα, μέσα από την συγκεκριμένη οπτική μιας κριτικής επιτροπής. Τα μέλη της εκάστοτε επιτροπής καλούνται να διαμορφώσουν μία κοινή προσέγγιση για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επιλέγοντας από ένα ευρύτερο σύνολο εκείνα τα έργα που καινοτομούν ή αποτυπώνουν το χαρακτηριστικό ‘στίγμα’ της διετίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Biennale αποτελεί την έκφραση ενός σύγχρονου αρχιτεκτονικού ‘ύφους’, από μία οπτική γωνία που ζητά ταυτόχρονα να νομιμοποιηθεί ως ‘αντικειμενική’, μέσω του συγκερασμού  διαφορετικών υποκειμενικοτήτων σε ένα κοινά αποδεκτό παρονομαστή.

Μέσα από τις Biennale του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, αυτό που φαίνεται να αποτελεί μία σταθερή παράμετρο της παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μεταπολεμικά, είναι ότι η ατομική κατοικία εξακολουθεί να διατηρεί τα σκήπτρα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ενώ αυτό είναι οπωσδήποτε ένα θετικό γεγονός – καθώς μάλιστα η αρχιτεκτονική της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας αναγνωρίζεται σταδιακά και εκτός Ελλάδας για την υψηλή της στάθμη – είναι ταυτόχρονα και ενδεικτικό της συνεχιζόμενης απουσίας αξιόλογων δημόσιων έργων στην χώρα. Αυτή η ένδεια, που δυστυχώς στοιχειώνει και τις νεότερες γενεές, μαρτυρά όχι μόνον την διαπιστωμένη χρόνια αρχιτεκτονική απουσία, αλλά πρώτιστα την έλλειψη ενός συλλογικού οράματος και κοινωνικού ενδιαφέροντος για τον δημόσιο χώρο.

Ένα άλλο, όχι αμελητέο, ενθαρρυντικό στοιχείο που διαφαίνεται στα πλαίσια της Biennale, είναι η συμμετοχή νέων αρχιτεκτόνων σε διαγωνισμούς και μάλιστα διεθνείς, με αρκετές διακρίσεις. Σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης οι νέοι αρχιτέκτονες δεν εξαντλούνται μόνον στον σχεδιασμό ιδιωτικών κατοικιών και αναζητούν διαφορετικούς εναλλακτικούς δρόμους αρχιτεκτονικής έκφρασης και παρουσίας. 

  
Παρακολουθώντας τις ιδέες και τις προτάσεις των νεότερων αρχιτεκτόνων ο θεσμός της Biennale μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια τους για την δημιουργία ενός ποιοτικά αναβαθμισμένου αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τις ανανεωτικές και επεξεργασμένες προτάσεις τους, για το ‘κατοικείν’ στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.

Ηλίας Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
Επιμελητής 7ης Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 7ης BIENNALE

Η επιτροπή επιλογής των έργων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση της 7ης Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες (αλφαβητικά) Σταύρο Γυφτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ, Πάνο Δραγώνα, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Νίκο Καλογερά, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, Αναστάσιο Κωτσιόπουλο, Καθηγητή ΑΠΘ και Παναγιώτη Πάγκαλο, Εντεταλμένο Διδάσκοντα Πανεπιστημίου Πατρών, συνεδρίασε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στα γραφεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Τα δείγματα της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, που παρουσιάστηκαν με αφορμή την πρόσκληση του Ε.Ι.Α. για συμμετοχή στην 7η Biennale νέων αρχιτεκτόνων, αναδεικνύουν τρεις προθέσεις:
α) τη συνέχιση της συμπόρευσης με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, ενίοτε αβίαστα και άλλοτε διατυπώνοντας μορφολογικές αντιστάσεις διαμέσου της χρήσης τοπικών υλικών,
β) την υπεράσπιση των κυρίαρχων ειδών, υιοθετώντας ωστόσο νέες κατασκευαστικές μεθόδους και προηγμένα υλικά κελύφους,
γ) την δήλωση μιας κριτικής αντίληψης σε ό,τι αφορά στη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την πόλη.

Η επιτροπή, αφού ταξινόμησε τα έργα τυπολογικά, έθεσε ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης: 1) τη σχέση με την καινοτομία, 2) τον σχολιασμό επί του προγράμματος, 3) την αλληλεπίδραση με τον δημόσιο χώρο, 4) τη σημασία των λεπτομερειών, 5) την αποφυγή των χρόνιων επαναλήψεων.

Ως προς τη μέθοδο επιλογής, η επιτροπή αποφάσισε να οργανώσει τα αποτελέσματα της κρίσης σε 3 κατηγορίες ιεραρχημένες ως προς την ποιότητα των έργων: α) διακριθέντα έργα προς έκθεση, β) προεπιλεγέντα έργα, γ) απορριφθέντα έργα, είτε για τυπικούς λόγους είτε διότι στην παρουσίασή τους δεν εμφανίστηκαν επαρκώς τα ποιοτικά στοιχεία τους.

Η κριτική επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις των νέων αρχιτεκτόνων αποδεικνύουν ότι η σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική δεν έχει μετατοπιστεί δραματικά από τις αναζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών του περασμένου αιώνα. Οι εξαιρέσεις παραμένουν αποσπασματικές σε σχέση με την εικόνα της πλειονότητας, η οποία επιβεβαιώνει την επαναφορά ήδη καθιερωμένων ιδεών.

Η Biennale, που υποσημειώνει και σχολιάζει τις προσπάθειες και τους προβληματισμούς των νέων αρχιτεκτόνων, εμφανίζεται ως μια αναγκαιότητα, αυξάνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ευθύνης του διοργανωτή.       

                 

Η φετινή συμμετοχή αρχιτεκτονικών έργων αριθμεί ένα σύνολο 289 μελετών, δείχνοντας το ενδιαφέρον των νέων αρχιτεκτόνων να προβάλλουν δημόσια το έργο τους. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε προσεκτικά τις υποβληθείσες μελέτες, επέλεξε ομόφωνα τα έργα προς έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη το Νοέμβριο 2012.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

α/α ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
01 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010-2011
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α.Π.Θ. + ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ I.T.U. 40.22.ARCHITECTS  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΝΕΣΣΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ:  ΣΤΕΛΛΑ ΡΩΣΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΠΑ                                                         ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΜΒΙΩΣΗ – 15η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, CONCEPT O.E., DIAPASON Ε.Π.Ε.                                                       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΚΤΙΣΤΗΣ, 40.22.ARCHITECTS                                                 

02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ LOGISTICS ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ILLY KAFEA S.A. Α31 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΔΟΜΗΣΗ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΧΑΡΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ, ΗΡΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ι. ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ           

03 ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΜΑΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΛΙΛΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΜΠΕΤΙΝΑ ΒΕΛΛΙΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΦΕΤΖΗ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                         

04 SYNARTHROSIS_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣΓΙΩΤΑ ΑΔΗΛΕΝΙΔΟΥ
ΕΥΑ ΣΟΠΕΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΒΥΖΟΒΙΤΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ARTEMIDE ARCHITECTURAL  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: HELEXPO (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008), PETROMETAL (ΑΘΗΝΑ 2009)                          

05 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ SVL BAR ΑΙΕΝ 1:1 Ο.Ε.  
ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΔΑΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΠΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΙΤΣΙΚΗ  ΓΡΑΦΙΚΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΛΩΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ                                                     

06 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ  THE RAMP HOUSE ARCHIVIRUS ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΑΡΑΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΑΡΑΚΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΝΑΣ                                                                

07 GLOW BOX, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ)  AREA ARCHITECTURE RESEARCH ATHENS
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΑΟΥΤΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΗΣ          

08 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΟΡΟΦΟΥ askarchitects
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

09 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ askarchitects
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

10 ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΓΕΝΕΩN, ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΦΟΥΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ     

11 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΓΩΝΙΑΣ/ΚΥΠΡΟΣ    (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ) ΣΙΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 

12 ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ BLOCK722 ARCHITECTS+
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΕΡΓΑΣ    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΔΑΚΗ, ΔΩΡΑ ΦΕΛΕΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ   ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ΚΑΤΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΓΛΟΥ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΔΑΚΗ, ΔΩΡΑ ΦΕΛΕΚΟΥ                                                    

13 ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΟΖΑΝΗ                        

14 EUROPAN 11  DREIECKSPLATZ, ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ARTUR BOREJXZO
LEENA CHO
JASON HILGEFORT
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ / ANDREAS KARAVANAS 

15 ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α+Β, ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΟΣ buerger katsota architects
STEPHAN BUERGER
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΩΤΑ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   FLAVIAN ΛΕΚΚΑΣ
MLADEN STAMENIC ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ H/M MEΛETH: Δ. Π. ΚΡΥΦΟΣ Ο.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: SCAPE             

16 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ buerger katsota architects
STEPHAN BUERGER
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΩΤΑ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
MLADEN STAMENIC  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: LDK CONSULTANTS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: FRANK E. BASIL SA  

17 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ)  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ                  
ΑΡΗΣ Σ. ΝΤΑΛΑΣ                              

18 ΑΘΗΝΑ Χ 4 _ “ΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ”  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 1ΑΠΟ 5 ΙΣΟΤΙΜΑ ΒΡΑΒΕΙΑ) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ       

19 PAPERCUT, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “YESHOP IN HOUSE”                                                dARCHstudio_Elina Drossou Architects
ΕΛΙΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ
ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, ΕΛΙΝΑ ΔΡΟΣΟΥ                                                             

20 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΒΑΝΕΣΣΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:  ISTOS ENGINEERINGING  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ     

21 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΛΙΝΑ ΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΑΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΙΝΑ ΔΗΜΑ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΑΚΗ  

22 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ DIVERCITY
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΑΝΙΤΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ: ΤΑΚΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ                                          ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ): ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΣΟΦΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕ.ΤΕ.Ρ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ: ΕΛΛΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ                                                                                                  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΜΑΝΟΣ ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: DIVERCITY  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ

23 ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΑΤΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ONE ATHENS)    DIVERCITY & TRAK            
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ       
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΧΤΥΠΗ              
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ       
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ     
ΣΑΝΤΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ: ΤΑΚΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ   ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ε.Τ.Ε.Σ.Μ.Ε / Ε. ΚΑΚΑΒΒΑ, Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ: ΕΛΛΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΣΜΟΥ: DIATHLASIS ARCHITECTURAL GROUP ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: J&P-ΑΒΑΞ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ, ΤΑΚΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: FORM.ADDICTS

24 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ & ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΙΚΟ-ΖΩΗΣ draftworks*  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΑΑ+U, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ   

25 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ GEM ARCHITECTS 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ                                                     

26 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟ, ΑΛΒΑΝΙΑ GFRA ARCHITECTURE
ΤΑΣΟΣ ΓΟΥΣΗΣ
JOOST FRIJDA
ΕΝΤΥ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
ΝΟΤΑ ΤΣΑΛΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ZAMBAK ARCHITECTURE, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ                                 

27 ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ hhharchitects
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΛΕΒΑ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ                  

28 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  Z-LEVEL           
ΕΛΕΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ  ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: MEDIA DEL’ ARTE ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΤΟΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΒΗ, ΜΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ                                

29 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ /  1ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΣΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Τ. ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, Η. ΑΡΜΕΝΗ, Α. ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ               

30 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΝΝΥ ΡΟΥΣΣΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                                                   

31 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΙΩΝ   INSITE ARCHITECT LAB      
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ, ΝΟΤΑ ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΟΦΗ ΚΩΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: INSITE ARCHITECT LAB ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ    

32 “ΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ” – ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΙΝΟΣ)  K&K ARCHITECTS | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΖΙΑ, ΚΟΡΙΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΟΥ  SERO ARCHITECTS | SEBASTIAN DUQUE, ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ SPIROS IP ARCHITECTURE | ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      

33 BARBOUNI  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟ COSTA NAVARINO K-STUDIO                        
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΤΕΜΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΑΚΗΣ      

34 PLANE HOUSE  ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ K-STUDIO                        
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ    ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΑΚΗΣ                                                   

35 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΣΚΕΠΟΥΣ ΝΕΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ   ΕΛΕΝΗ I. ΚΑΝΕΤΑΚΗ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ    ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΖΩΗ Ι. ΚΑΝΕΤΑΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΥΚΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΛΥΚΟΥ                                                    
36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

37 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΙΒΑΘΩ ldlp ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΒΙΛΗ ΤΣΟΠΕΛΑ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: LEIVATHO BAY ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ COLLABORATOR: VILLY TSOPELA             

38 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΓΟΡΑ) ΒΑΣΩ ΛΙΟΛΙΟΥ                  
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΑΚΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ      

39 CUBIC HOUSING
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LoT ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΩΤΗ, TIM BADE, MARTIN COX
JANE STAGEBERG  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: BADE STAGEBERG COX ARCHITECTURE, NEW YORK, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ    ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Γ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ – Α. ΚΑΡΔΟΥΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ – ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.   ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: LoT ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, BADE STAGEBERG COX ARCHITECTURE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: LoT ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: LoT ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

40 UPTOWN RESIDENCES
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩ ΜΠΕΡΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΩΛΗ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.  ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: GREENWAYS / ΧΑΝΙΚΙΑΝ-ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΠΕ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ: J&P DEVELOPMENT AE  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ    

41 “PLINTHOS PAVILION”  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – INSTALLATION MAB ARCHITECTURE         
  FRANKΥ ANTIMISIARIS   BRANKO M. BERLIC ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: SONICOΝLAB / ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΔΑΚΗΣ                                                            

42 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ   ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ   ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛΕΡΗ                
43 KATOIKIA ΣΤΗ ΣΥΡΟ  ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ                            

44 BUILDING TOGETHER – SHELTER FOR ALL (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ)   MICROMEGA ARCHITECTURE  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΜΑΣ
ΜΑΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      

45 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ MOLD/ARCHITECTS_ΗΛΙΑΝΑ ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: RICHARD RUBIN, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΑΜ Μ-Η                         
46 ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΣΙΣΜΟΣ / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ) MONORED
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΑΤΑΡΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ     

47 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΦΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΙΜΟΝΗ ΚΑΡΟΥΜΠΑ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΤΣΟΥΔΗΣ, INLINE T.E. E.Π.Ε.  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΡ. ΑΡΗΣ ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ                                                           ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

48 ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ / CITY HORIZON URBAN KAI ARCHITECTURAL DESIGN OF TIVAT URBAN WATERFRONT “PINE”  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ) oiio ARCHITECTURE OFFICE – ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & aim ARCHITECTURE STUDIO – IVAN MILOSEVIC 

49 ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΝΗΜΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΝΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  / 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΓΛΙΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

50 HILL HOUSE, ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ paan architects
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΥ
JOHAN ANNERHED  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΕΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ, ALEKSANDRA KIZSKIELIS   ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PAAN ARCHITECTS, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ                                                

51 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  / 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΡΙΖΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΛΗΣ         

52 ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   / 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΙΡΠΟΤΙΝ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΦΑΚΗΣ                                                            

53 LAB – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΙΝΟΣ) LAB – ISTANBUL DISASTER PREVENTION AND EDUCATION CENTER  (COMPETITION / MENTION)ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΚΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΣΟΣ             

54 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΥΠ¨ΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ POINT SUPREME ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: TECHNOMECH, Χ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ – Ζ. ΤΣΙΑΤΣΙΚΑΣ  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: HALF REAL MODELS                                                              

55 EUROPAN 10 TRONDHEIM  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ /  1ο BPABEIOPOINT SUPREME ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΕΝΤΖΟΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΥΣΗΣ  BETH HUGHES            

56 THE EDGE, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ REACT ARCHITECTS
ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΙΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΔΕΛΗΣ         

57 ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ REACT ARCHITECTS
ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΙΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΔΕΛΗΣ         

58 “PRALINA CONFECTIONERY”_090503, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ                                         ЯKITEKTS_ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: CYFAST    ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, ΤΕΧΝΙΜΑ ΑΕ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: ЯKITEKTS, DRAKOS KIGHTING LTD, ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΕΕ          ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ЯKITEKTS                                              

59 ΟΙΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ SINAS ARCHITECTS – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ     

60 ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ SPACELAB ARCHITECTURE
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΪΝΗΣ
ΒΑΝΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΙΝΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ

61 WELLNESS SKY – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ & SPA, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ SUPERFUSIONLAB & 4of7 DJORDLE STOLANOVIC ΛΗΔΑ ΒΑΝΕΣΣΑ ΧΑΡΣΟΥΛΗ / LIDA VANESSA CHARSOULI NATHANIEL KOLBE VLADA PAVLOVIC ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: SEKULARAC NENAD   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: PETAR STANIMIROVIC ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ: SINEVOICE BUILDING’S PERFORMANCE IN USE: ARAN TEODORCEVIC ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: EXING B&P  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ANA KOSTIC                             

62 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΓΩΝΙΑΣ/ΚΥΠΡΟΣ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ)   B68)  SUPERFUSIONLAB
(ΛΗΔΑ ΒΑΝΕΣΣΑ ΧΑΡΣΟΥΛΗ
NATHANIEL KOLBE
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΝΑΒΗ)  & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ GRASSHOPPER: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ                                              
63 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑΤΑΝ
TENSE ARCHITECTURE NETWORK
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ  

64 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟ   ΤΑΝ
TENSE ARCHITECTURE NETWORK
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ    

65 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ  ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΑΚΗ                              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΡΗΣ   ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΑΚΗ              

66 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΚΜΟΝ GEOMATICS                                                           

67 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ & ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ                                          (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ / 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ)  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ                              

68 ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ, PEZHMAN RAHMATKHAH  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΙΑΣ ΚΛΙΜΕΝΤΙΔΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ        

69 ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ WHITEBOX ARCHITECTS  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΔΡΕΛΛΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ  Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ                            
70 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Χ|ΑΤΕLΙΕR
ΝΕΦΕΛΗ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΕΡΙΚ ΚΑΡΚΑΜΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ: Χ|ΑΤΕLIER     
71 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΟΥΤΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ YOLKSTUDIO            
ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ   

Σχεδιασμός και Επιμέλεια 7ης BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ:
Ηλίας Κωνσταντόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Ε.Ι.Α.