Η 5η Μπιενάλε, κάτω από τον γενικό τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις-Make it New ΙΙΙ», είναι η τελευταία διοργάνωση του τριμερούς σπονδυλωτού προγράμματος που ξεκίνησε το 2011 με βασικό άξονα τη Μεσόγειο, και θα διαρκέσει έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.