Πρόκειται για αναδρομική έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας εντάσσονται στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων (18 Μαΐου).