Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο το συλλογικό βιβλίο, Ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα: Κείμενα εργασίας.

Τα Συντάγματα καθορίζουν το πολίτευμα: αφενός αναθέτουν αρμοδιότητες στα βασικά όργανα του Κράτους, διαγράφοντας τον τρόπο άσκησής τους, και αφετέρου κατοχυρώνουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο καθορισμός της κρατικής εξουσίας αποβλέπει στον περιορισμό του εκ φύσεως και έξεως αχαλίνωτου. Αλλά και η καταγραφή των ελευθεριών σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπεί: στον περιορισμό της ατίθασης εξουσίας που τείνει να ελέγχει όσο πιο πολύ μπορεί το πολύπτυχο της ατομικότητας και της συλλογικότητάς μας. Και η δική μας πρόταση αυτά ακριβώς τα ζητήματα πραγματεύεται: τα ζητήματα “Ελευθερία – Ισότης – Αδελφότης” (= Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου – Κοινωνικό Κράτος). 

[…]
Τα συμπεράσματά μας τα καταγράψαμε ως ένα Σύνταγμα νέο που προσπαθεί δύο πράγματα: αφενός να αιμοδοτήσει τη δημοκρατική και κοινοβουλευτική μας παράδοση καθώς και την παράδοσή μας στο “κοινωνικό κράτος δικαίου” και αφετέρου να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς, αποτολμώντας τομές και δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και τις ελευθερίες μας, με αίσθημα εμπιστοσύνης στο Κράτος.


Η Ομάδα εργασίας:

Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο Παναγής Βουρλούμης, πρώην διοικητής του ΟΤΕ, είναι οικονομολόγος.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Ο Γιάννης Κτιστάκις είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στα Πανεπιστήμια του Βοσπόρου (Κωνσταντινούπολη) και της Θράκης.
Ο Στέφανος Μάνος, πρώην υπουργός, είναι οικονομολόγος.
Ο Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.