Αιόλου 48-50, Αθήνα
Τηλ.: 210 3311009, 6973 371601
E-mail: lrikaki@otenet.gr