“Ανθρωπότητες”…

Αναζητώντας το επείγον… αναζητώντας την ελπίδα στις ανθρώπινες κοινότητες…

Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιοποιούν δομές, θύλακες, τοπόσημα του Πειραιά ώστε να αξιοποιούν στοιχεία από την πόλη και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Υποβολή προτάσεων στο [email protected]