Η καθημερινή εμπειρία βίωσης του πυρηνικού κέντρου μιας μεγαλούπολης και η συνεχής κίνηση εντός του πυκνού, άναρχου, ασφυκτικά οικοδομικού ιστού της αποτέλεσε μια εμπειρία ρευστή, αγωνιώδη και αποσπασματική. Οι έντονες αισθήσεις του περιορισμού, της στιγμιαίας επαφής και του αποπροσανατολισμού οδήγησαν την εικαστικό Ζαφείρω Βλάχου να αναπτύξει την ιδέα της σύνθεσης θραυσμάτων αναλογικών φιλμ, των φωτογραφημένων προσόψεων κτηρίων του δημόσιου χώρου και να δημιουργήσει σχέδια, κατόψεις και προσωπικές αναγνώσεις μιας χωρικής κοινωνικής παρουσίας.

Υπεύθυνη οργάνωσης: Αιμιλία Κουγιά.