Η επιλογή έγινε μεταξύ 161 εμπρόθεσμων προτάσεων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από την Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό του Greek Play Project Ειρήνη Μουντράκη (Πρόεδρο), τον Κριτικό Θεάτρου και Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόρη Ιωαννίδη (Αντιπρόεδρο), τον Εικαστικό, Επισκέπτη  Καθηγητή  της TISCH School of the Arts/New York University Αντώνη Βολανάκη, τη δημοσιογράφο Αντιγόνη Καράλη, τον δημοσιογράφο Γιώργο Μητρόπουλο, τον Καθηγητή Θεατρολογίας ΑΠΘ και Κριτικό Θεάτρου, Σάββα Πατσαλίδη και τον τον Σκηνοθέτη και ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάκη Τζαμαργιά (μέλη).

Η Επιτροπή κατέληξε στην απόφασή της με το σκεπτικό ότι «η ενίσχυση μέσω ενός ικανού αριθμού θιάσων των επιχορηγήσεων προσφέρει σήμερα, -και στη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύει η ελληνική σκηνή-, τη δυνατότητα σε περισσότερους καλλιτέχνες να  στηριχθούν, να δημιουργήσουν, να δοκιμαστούν, αλλά και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές και να προωθήσουν τους καλλιτεχνικούς στόχους τους». Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή πιστεύει ότι «συμβάλλει στη  δίκαιη κατανομή, στην ενίσχυση του θεατρικού τοπίου και στη σταθερότητα του θεάτρου, και φιλοδοξεί ότι θα βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού τα σχήματα να στηριχθούν στις δυνάμεις τους, να προσηλωθούν και να εμβαθύνουν στο καλλιτεχνικό τους έργο».

Τα μέλη της Επιτροπής εργάσθηκαν αμισθί, αμερόληπτα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική θεατρική κοινότητα. Η επιλογή των επαγγελματικών σχημάτων ελεύθερου θεάτρου προέκυψε με σύμπλευση των μελών μέσα από πολλές συζητήσεις, με τη σύνθεση των επιμέρους αντιθέσεων και των προβληματισμών τους, και με θετική διάθεση απέναντι σε ένα θεατρικό τοπίο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται φανερά σε διαδικασία ανασυγκρότησης.

Την αναλυτική λίστα με τα 81 επαγγελματικά σχήματα ελεύθερου θεάτρου που επιχορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού μπορείτε να τη δείτε εδώ: Υπουργείο Πολιτισμού – Επαγγελματικά σχήματα ελεύθερου θεάτρου

Επισημαίνονται τα βασικά θετικά και αρνητικά κριτήρια για την επιχορήγηση μιας πρότασης από την Επιτροπή, όπως αυτά είχαν τεθεί στην προκήρυξη και εφαρμόστηκαν κατά την περασμένη και τρέχουσα θεατρική περίοδο:

Θετικά Κριτήρια

-Η ολοκληρωμένη και σαφής παρουσίαση του καλλιτεχνικού σκεπτικού των προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού τους.
-Η σύμπραξη και συνεργασία των σχημάτων.
-Ο αριθμός των θέσεων εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες και σχέσεις όπως διαφαίνονταν στην κατατεθειμένη πρόταση.
-Η πολύπλευρη στήριξη της ελληνικής δραματουργίας.
-Η κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
-Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά και η ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων, όπως και η ποικιλία του καλλιτεχνικού τοπίου της χώρας.
-Η κοινωνική δράση απέναντι σε ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα όπως αποδεικνύεται είτε από την κύρια πρόταση είτε από τις προβλεπόμενες παράλληλες δράσεις.
-Η δραστηριοποίηση και η ενεργός παρουσία των σχημάτων στο πρόσφατο παρελθόν.

Αρνητικά Κριτήρια

-Για τα θεατρικά σχήματα που επιχορηγήθηκαν την προηγούμενη θεατρική περίοδο θετικά προσμετρήθηκε η συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, για τα σχήματα που επιχορηγήθηκαν την περσινή περίοδο και δεν υπήρξαν συνεπή στις δεσμεύσεις τους (πχ. μεγάλη απόκλιση αριθμού παραστάσεων, συντελεστών, κλπ.) η Επιτροπή απεφάνθη αρνητικά. (Για τη διασταύρωση των στοιχείων έγινε ενδελεχής μελέτη των απολογιστικών στοιχειών, όπως αυτά στάλθηκαν από τους θιάσους, σε αντιπαραβολή με την αρχική τους πρόταση).
-Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν ακόμη αιτήσεις θεατρικών σχημάτων που δεν είχαν παρουσιάσει δουλειές τους στο πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνα με τον όρο που ρητά αναφερόταν στην προκήρυξη.
-Οι προσωποκεντρικές παραγωγές εν γένει.
-Επίσης, δεν χρηματοδοτήθηκαν σχήματα τα οποία δεν διαθέτουν σαφή καλλιτεχνικό πυρήνα, λειτουργώντας κυρίως ως εταιρείες παραγωγής (αν και σαφώς η Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά των τελευταίων στο ελληνικό θέατρο).