Η Knot Gallery παρουσιάζει μια συναυλία με τους Vault of Blossomed Ropes! Με αναφορές στην ambient experimental σκηνή και στις παραδοσιακές

τελετουργικές μουσικές οι Vault of Blossomed Ropes εξερευνούν τις αντιστοιχίες Μικρόκοσμου – Μακρόκοσμου, Επανάληψης – Στατικότητας, Θορύβου –  Σιωπής.

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013Έναρξη 21:30
Είσοδος: 5 ευρώ

Η μουσική τους συνοδεύεται από live visuals

Συντελεστές:

Στέλιος Ρωμαλιάδης / flute
Νίκος Φωκάς / synths, sample treatment, programming
Γιώργος Βαρουτάς / electric & prepared guitar, effects
Άννα Λινάρδου / vocals
Deniz Αγγελάκη / live visuals