Το ισόγειο του booze γεμίζει μυστήριο από τον Πάρι Χαβιάρας και την ομάδα του Γραφείου Βλαβών, οι οποίοι παρουσιάζουν τα επιτοίχια έργα του πρώτου.

Για ένα μήνα το ισόγειο του Booze Cooperativa θα στεγάζει την έκθεση Second Best Mysteries του Πάρι Χαβιάρα και της ομάδας του Γραφείου Βλαβών, η οποία θα παρουσιάσει επιτοίχια έργα και κατασκευές στα πλαίσια ενός ανοιχτού project που θα εμπλουτίζεται, θα ανασκευάζεται και θα μεταμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.