Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε σπίτια, που υλοποιούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάσθηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στα Χανιά, προβάλλοντας και συζητώντας όλους τους τρόπους και τα μέτρα, για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η εν λόγω εκδήλωση οργανώθηκε από το τμήμα της Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και από το τμήμα Φυσικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Clear-support, στο συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, την Τσεχία, την Λετονία, την Λιθουανία και την Πολωνία.

Ο καθηγητής των ΤΕΙ Κρήτης, Γιάννης Βουρδούμπας, δήλωσε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια είναι ένα θέμα που απασχολεί την ΕΕ, η οποία χρηματοδοτεί το εν λόγω πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την οδηγία 91 του 2002, η ΕΕ έχει βάλει ως πρώτη προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, για να πετύχει τους στόχους όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια και η ελληνική νομοθεσία ραγδαία εναρμονίζεται στην εν λόγω ευρωπαϊκή οδηγία, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η προτεραιότητα της ΕΕ επιβάλει, όπως τονίσθηκε στην ημερίδα, σπίτια που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και για το λόγο αυτό τα κίνητρα στους πολίτες θα είναι σημαντικά.

Στα κτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους, με στόχο να περιορισθεί η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας  και να μειωθούν οι εκπομπές του CO2, που παράγονται από  την καύση ορυκτών καυσίμων για ψύξη, θέρμανση, κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό και λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών σε κάθε κτήριο, πρόσθεσε ο ίδιος.