Ιπποκράτους 118, Αθήνα
Τηλ.: 211 3003580
E-mail: polychoros1@metaixmio.gr