Το φετινό συνέδριο, με θέμα Περίοδοι Κρίσης και Αλλαγές Παραδείγματος, εστιάζει στην εννοιολόγηση των όρων «αλλαγή παραδείγματος» και «κρίση» και στους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται διαφόρων ειδών κρίσεις με επιστημολογικές τομές ή γενικότερες μεταβολές στον τρόπο αντίληψης και ερμηνείας ιστορικών στιγμών, περιόδων και μοντέλων. Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τις σχέσεις αυτές μέσα από την εξέταση των καλλιτεχνικών πρακτικών, των θεσμών, του ιστορικού και κριτικού λόγου, όπως εκδηλώνονται σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της τέχνης.

Στις τριήμερες εργασίες του ΣΤ´ Συνεδρίου θα παρουσιαστούν τριάντα οχτώ ανακοινώσεις από ιστορικούς τέχνης που ζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και εργάζονται σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής έρευνας (καθηγητές πανεπιστημίου, υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι ερευνητές, επιμελητές μουσείων κ.ά.). Το συνέδριο απευθύνεται όχι μόνο σε ένα ειδικό ακροατήριο, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που τα τελευταία χρόνια δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα.

Ως κεντρική ομιλήτρια του ΣΤ΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης έχει προσκληθεί η καθηγήτρια Mechthild Fend (University College London), η οποία την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 18.30 θα δώσει διάλεξη με τίτλο Sickening Sights: Pathology and the Crises of the French Revolution (Αρρωστημένες όψεις: Παθολογία και οι κρίσεις της Γαλλικής Επανάστασης). Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά.

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ) ιδρύθηκε ως επιστημονικό Σωματείο το 2001, με βασικό στόχο την εδραίωση και διεύρυνση του πεδίου της Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, με τη δράση της, αποσκοπεί αφενός στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου στην καλλιέργεια του ευρύτερου ενδιαφέροντος για τις εικαστικές τέχνες και την ιστορία τους. Η ΕΕΙΤ εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από εκατό πενήντα μέλη, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, καθηγητές Ιστορίας της Τέχνης, επιμελητές μουσείων και ανεξάρτητους ερευνητές.

H Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του ΣΤ΄ Συνεδρίου της ΕΕΙΤ

Ηρώ Κατσαρίδου (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη).
Άνη Κοντογιώρη (μέλος του ΔΣ της ΕΕΙΤ, Προϊσταμένη Τμήματος Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού, ΥΠΠΟΑ, Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Θοδωρής Κουτσογιάννης (μέλος του ΔΣ της ΕΕΙΤ, Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων).
Σωτήρης Μπαχτσετζής (επίκουρος καθηγητής ιστορίας της τέχνης, Deree ‒ The American College of Greece, μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Δημήτρης Παυλόπουλος (αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της τέχνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αγγελική Πολλάλη (αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΙΤ, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης, Deree ‒ The American College of Greece).
-Έλενα Χαμαλίδη (επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο).


Διαβάστε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου: ΣΤ΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης – Πρόγραμμα