Η αίθουσα Τέχνης Αθηνών εγκαινιάζει μια έκθεση εγκατάστασης φωτογραφιών και βίντεο του νέου εικαστικού Χρίστου Σιμάτου με τίτλο Οικείο – Ανοίκειο.

Η σχέση μεταξύ οικείου και ανοίκειου, ζωντανού και νεκρού, αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς του Χρίστου Σιμάτου. Ο οικείος χώρος ως φιλόξενος, βιωματικός, κατοικήσιμος, αντιπαραβάλλεται με τον ανοίκειο, τον ξένο, τον νεκρό. Το Ξενία στην κορυφή της Πάρνηθας, χώρος κάποτε ετεροτοπικός εξαιτίας της λειτουργίας του ως σανατόριο, έχει χάσει κάθε χρηστικότητα και αποτελεί πια ένα ερείπιο. Οι ετεροτοπικοί χώροι φιλοξενούν μία ανθρώπινη δραστηριότητα που η κοινωνία θέλει να περιθωριοποιήσει. Το Ξενία μαρτυρά την  επιθυμία της κοινωνίας να το απομονώσει, γι’ αυτό και επιλέχτηκε μία τοποθεσία τόσο απομακρυσμένη για την ανέγερσή του.

Σκοπός αυτών των εγκαταστάσεων είναι να έρθει ο θεατής αντιμέτωπος με έναν ξένο γι’ αυτόν χώρο. Κοντολογίς, να βιώσει κατά τέτοιον τρόπο τον θάνατο του χώρου ώστε αυτό το γεγονός να αποτελέσει αφορμή να αναγνωρίσει την αξία που έχει για τον ίδιο ο οικείος χώρος του.