Η έκθεση που έχει τίτλο “Παλαιοί Χάρτες του Ευρύτερου Ελλαδικού Χώρου στα Ίχνη της Αρχαιογνωσίας και της Ιστορίας” θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 7 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.