Η έκθεση που έχει τίτλο «Παλαιοί Χάρτες του Ευρύτερου Ελλαδικού Χώρου στα Ίχνη της Αρχαιογνωσίας και της Ιστορίας» θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 7 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.