Το εγχείρημα Μουσική, Ζωγραφική και Γλυπτική γεννήθηκε από την συνεργασία του ζωγράφου Νίκου Κασκούρα και του συνθέτη Marco Fratnik.

Έχοντας και οι δύο κοινό και διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, προσπάθησαν, να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε φόρμες, που εκ φύσεως μεταφέρουν κάποια σημασία . Οι προκαλούσες την διερεύνηση και σκέψη εικόνες του Νίκου Κασκούρα, απεικονίζονται, με ένα ασύνηθες νόημα σε σχέση με την βυζαντινή μουσική του Marco Fratnik.

Ήταν ξεκάθαρο, πως η βυζαντινή τέχνη και η προσέγγιση της για την διαμόρφωση της αντίληψης, αποτελούσε, έναν πολύ ισχυρό υποψήφιο, ως αναφορά την ερμηνεία ενός ολικού έργου τέχνης. Η πρόκληση συνίστατο, στην εξεύρεση της ουσίας αυτής της δυναμικής σχέσης.

Η μουσική αποτελείται από έναν ψάλτη, μια σοπράνο της όπερας και ένα βιολοντσέλο, χωρίς να διασπάται η ροή του κειμένου. Τα κείμενα είναι αποσπάσματα από τον Ρωμανό τον Μελωδό και τον Κωνσταντίνο Καβάφη.