Οι Εικαστικές Αναζητήσεις, που δημιούργησε ο συλλέκτης Μελέτης Φικιώρης και λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια περίπου σαν

δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο φιλότεχνο κοινό και τους εικαστικούς καλλιτέχνες, παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής της Νίκης Στάθη.

Αν θα έπρεπε κάποιος να χαρακτηρίσει με μία φράση την έκθεση αυτή θα έλεγε πως εστιάζει το σχόλιό της στην ανθρώπινη μορφή.