«Μόνος στην πόλη» είναι ο τίτλος της έκθεσης του ΜΑΧΟΓΚΑΝΙ που μας ταξιδεύει σε τοπία- πόλεις, σύγχρονες, ολόφωτες, σε πλήρη κίνηση και δράση

αντιπαραβάλλοντας ταυτόχρονα το συναίσθημα της μοναξιάς και της πλήρης αποξένωσης του ατόμου-μονάδα που τις βιώνει ζώντας σ\’ αυτές.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Βρυσάκι από την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2011.

Περισσότερα λόγια για την έκθεση

Το κέντρο βάρους δίνεται στην ψυχική πίεση που το άτομο με συναίσθηση λαμβάνει σ\’ ένα τοπίο που δεν βάλλεται από φυσική αντιξοότητα, αλλά από τον ψυχικό καταναγκασμό που δημιουργεί η μαζικοποίηση και κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει προσβάλλοντας τον πνευματικό του προορισμό και την ψυχική του ισορροπία.