Μια “Pop Up” δραματική σχολή στήνεται στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του Impact Hub Athens. Μια ομάδα εκπαιδευτών* πραγματοποιεί εργαστήρια, παρουσιάσεις και διαλέξεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές (κίνηση, χορός, αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, τραγούδι, μουσική, ορθοφωνία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, θεωρία).

Στόχοι:

Η δημιουργία ομάδας, αποτελούμενης από άτομα με ή χωρίς αναπηρία και η επαφή της με την τέχνη του θεάτρου.
Η εξοικείωση, επαφή και εμπειρία εκπαιδευτών θεάτρου με μεικτές ομάδες.
Η αποτύπωση της εμπειρίας του διημέρου και η αξιοποίησή της από αντίστοιχα εγχειρήματα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, εθνικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών. Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το προσωπικό κίνητρο του εκάστοτε υποψηφίου για συμμετοχή. Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Μετά τη λήξη του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Αυτή η συνάντηση επιθυμούμε να αποτελέσει το έναυσμα για περισσότερο προσβάσιμα και συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά θεατρικά προγράμματα και να οδηγήσει στην δημιουργία μιας σταθερής θεατρικής ομάδας.

Τι είναι η Liminal

Η Liminal είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που προτείνει τη μετάβαση σε μια περισσότερο συμπεριληπτική και προσβάσιμη τέχνη. Προσφέρει την ευκαιρία για επαφή με την σύγχρονη ελληνική θεατρική πραγματικότητα ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, εθνικών και γλωσσικών διαφορών.

Δημιουργεί θεατρικές εμπειρίες για όλους μέσω υπηρεσιών προσβασιμότητας σε υπάρχουσες ή νέες παραγωγές και της υλοποίησης συμπεριληπτικών θεατρικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Φιλοδοξία μας, η εξέλιξη της εγχώριας σκηνής σε ένα δημοκρατικότερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο πεδίο δημιουργίας.

Με μια ομάδα καλλιτεχνών και επιστημονικών συνεργατών δρούμε και δημιουργούμε με άξονα τον άνθρωπο, διεκδικώντας το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό.


Βιογραφικό Liminal

H liminal, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2016 μέσω μικρών και στοχευμένων δράσεων. Αναζητά τη θέση της στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα και εξελίσσεται συνεχώς, προσελκύοντας και συγκεντρώνοντας άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Our Festival 2 | Σεπτέμβριος 2016

Σε συνεργασία με την ομάδα συλλογικού πολιτισμού “Εμείς” και τους καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στo φεστιβάλ, η liminal προσέφερε διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα και υπέρτιτλους (SDH) για κωφούς ή βαρήκοους θεατές στις παραστάσεις με λόγο.

ΒΕR-liminal | Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016

Στα πλαίσια του προγράμματος Start – Create Cultural Change ο ιδρυτής της liminal, Χρίστος Παπαμιχαήλ, συνεργάζεται με το θέατρο “Ramba Zamba” στο Βερολίνο, το πιο συμπεριληπτικό θέατρο στην Γερμανία με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον και το περιεχόμενο του οργανισμού.

Liminal Access World | Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017

Το Liminal Access World στοχεύει να καταστήσει περισσότερο προσβάσιμο τον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού, μέσω μιας σειράς αλυσιδωτών δράσεων. Ένας διαδικτυακός τόπος (www.liminal.eu) για την παραγωγή και ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα προσβασιμότητας, το συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Liminal Open Days και η θεατρική παράσταση Interview, της ομάδας “Εμείς” είναι οι κρίκοι της αλυσίδας αυτής, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στην κοινωνική αλλαγή που η κοινότητα της Liminal οραματίζεται.