Είναι πλάνη να πιστεύουμε πως η νεωτερική γραφή συνιστά ρήξη με την παράδοση. Αν ανατρέξει κανείς στους σύγχρονους αφηγηματικούς πύργους, θα διαπιστώσει πως η ίδια αυτή παράδοση που υποτίθεται ότι αναθεματίζουμε είναι το  θέμα των μεγάλων δημιουργών της εποχής μας. Αλλιώς οι αφηγήσεις του Μπόρχες και του Ναμπόκοφ δεν θα έμοιαζαν με κολλάζ από μνημεία της τέχνης του λόγου, της επιστήμης, της Ιστορίας και της φιλοσοφίας. Ίσως μάλιστα το ίδιο το Άλεφ του Μπόρχες να παραπέμπει απλώς στα λιγοστά αριστουργήματα της λογοτεχνίας, όπου μέσα τους μπορεί κανείς εν είδει καλειδοσκοπίου να βρει ολόκληρο τον κόσμο.