Συνδυάζοντας διάφορα εκφραστικά μέσα – έργα δύο και τριών διαστάσεων, κινούμενης εικόνας και/με ηλεκτρονική μουσική – με λυρισμό αλλά και ειρωνεία, συνθέτει μια αμφίσημη αφήγηση σε ένα κόσμο διασκέδασης μέχρις εσχάτων. Τελικά τι είναι το Joy D πέρα από μία συλλογή ερωτήσεων; Όνομα κάποιου χαρακτήρα ψυχαγωγίας ενηλίκων ή αναφορά σε μεταπάνκ βρετανικό μουσικό σχήμα; Τι σχέση έχει η χορεύτρια με το γορίλα; Έχει όντως ο Πίντσον τα δόντια του Μπαγκς Μπάνι;

Όμως αφού …