Ο Ε΄ Κύκλος Ομιλιών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα «Ανάγκη και Δίκαιο Μέσα από την ιστορική προοπτική»

θα λάβει χώρα από τις 3 μέχρι τις 24 Απριλίου 2012.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι δικαιικοί θεσμοί σε περιόδους όπου οξύνεται η δυσχέρεια στην ικανοποίηση των βιοτικών και μη αναγκών των ανθρώπων; Μπορεί και πώς το δίκαιο να γίνει αρωγός στην άμβλυνση των ανταγωνισμών που προκαλεί η έλλειψη ουσιωδών αγαθών, υλικών και μη;

Πώς επηρεάζεται η πολιτειακή δομή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης; Πώς απαντά η οργανωμένη πολιτικά κοινότητα σε απειλές για την ύπαρξή της (αμφισβήτηση εδαφικής ακεραιότητας, ένοπλη αμφισβήτηση του κυρίαρχου κοινωνικού-οικονομικού μοντέλου, θεομηνίες, οικονομικές κρίσεις); Μπορεί και πώς η πολιτική κοινότητα να δράσει προληπτικά και να περιορίσει ή να ακυρώσει τις συνέπειές τους;

Αυτά τα ερωτήματα έχουν έρθει για μία ακόμα φορά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και μας καλούν να αναστοχαστούμε τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες μέσα στον ιστορικό χρόνο αντιμετώπισαν (άλλες επιτυχώς και άλλες όχι) παρόμοιες απειλές και κατόρθωσαν (σε μικρό ή μεγάλο βαθμό) να αντεπεξέλθουν.

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου

Α ν α λ υ τ ι κ ό   Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Τρίτη 3 Απριλίου  2012

«Η ανάγκη νόμο δεν έχει» ή η ανάγκη ως «νόμος»;
Εισαγωγή στη θεματική
Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η «συνταγματική» τάξη της αρχαίας Ρώμης μπροστά στην  κατάσταση ανάγκης
Δημήτρης Καράμπελας, Ειδικός Επιστήμων στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανάμεσα στη βυζαντινή πολιτική θεωρία και τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής
Ευάγγελος Χρυσός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Διευθυντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία: τα μεταβυζαντινά του βυζαντινού δικαίου Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Πέμπτη  5 Απριλίου  2012

Τα δημόσια δάνεια στην ελληνική αρχαιότητα
Ηλίας Αρναούτογλου, Κύριος Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών

Διάδικοι σε ανάγκη στην ελληνιστική Αίγυπτο
Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Αι προς ανάγκην γινόμεναι φθοραί  ανεύθυνοι έστωσαν»
Σπύρος Ν. Τρωιάνος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

Τρίτη 24 Απριλίου  2012

Το ρωμαϊκό δίκαιο και οι συνθήκες ανάγκης
Αθηνά Δημοπούλου, Λέκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κατάσταση ανάγκης στη νεότερη συνταγματική τάξη
Στέφανος Κουτσουμπίνας, Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κατάσταση ανάγκης και κοινωνικοηθική υποχρέωση του ενεργού πολίτη
Ιωάννης Καράκωστας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Αντιπρύτανης

 

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο