Μητσαίων 5-7, Μακρυγιάννη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9244271
E-mail: ekgallery@forthnet.gr