Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι
Τηλ.: 210 5813470, 6979 136198