1. Δημιουργική απασχόληση ανηλίκων. Από τη Μαρίβα Ζαχάρωφ.

Το μάθημα των εικαστικών απευθύνεται σε παιδιά από τεσσάρων έως δώδεκα ετών. Τα παιδιά θα χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες με σκοπό να αναπτυχθούν δραστηριότητες που να αφορούν την κάθε ομάδα και τις ανάγκες της.

Θα έχει διάρκεια όλο το σχολικό έτος.

Στόχος είναι να ενισχύεται η ελεύθερη έκφραση και όχι κάποια στερεότυπη αντίληψη. Η χαρά της δημιουργίας είναι η πιο σημαντική.

Μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία, θα δίνονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τη ζωγραφική, τις χειροτεχνίες και τις κατασκευές. Οι μικροί ήρωες θα καλλιεργούνται ψυχικά και πνευματικά, μαθαίνοντας για σημαντικούς ζωγράφους και γλύπτες του 20ου και 21ου αιώνα. Στη συνέχεια θα περνούν από τη θεωρία στη πράξη. Θα εξασκούν τη φαντασία τους και θα απελευθερώνονται.

Τα υλικά θα εναλλάσσονται ανάλογα με το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων.

Κάθε Σάββατο, 10-12 το πρωί στο Βρυσάκι.

2. Η τέχνη της φωτογραφίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μια προσέγγιση στην ανθρώπινη έκφραση. Από τον Ευάγγελο Ταμβάκο.

Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του φωτογραφικού μέσου. Πως αξιολογούμε μια φωτογραφία, πως χτίζουμε ένα προσωπικό έργο. Η σχέση της φωτογραφίας με την πραγματικότητα, με τον χρόνο και τον τόπο. Ανάλυση και κριτική της φωτογραφικής δουλειάς των συμμετεχόντων. Τα κριτήρια στην τέχνη της φωτογραφίας. Παρουσίαση και ανάλυση των μεγάλων φωτογράφων, των τάσεων και ρευμάτων από την ανακάλυψη της φωτογραφίας έως σήμερα. Οι δυσκολίες δημιουργικότητας στην σύγχρονη πραγματικότητα. Ασπρόμαυρη ή έγχρωμη φωτογραφία, κοινοί τόποι και διαφορές.

Σάββατο 25/10, Ώρα 15.00-17.00